כמה נתרם עד היום

48,972₪

תודה לכל המתנדבות ומתנדבים

מי אנחנו

?כיצד מנוצלים כספי התרומה

הסיפור שלנו

לאתר

Subscribe so you won't miss any of our impactful activities

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you