החזון שלנו

“גשר אל הנוער” פועלת להענקת סל כלים וכישורי חיים לנוער בסיכון לנשירה ממסגרת החינוך הפורמלית, במטרה לשלבם כאזרחים שווי הזדמנויות התורמים לחברה הישראלית.

העמותה מקדמת ומטפחת בני נוער בגילאי 14 – 18 ממעמד סוציו אקונומי נמוך, המגלים מוטיבציה ונחישות להצלחה.

“גשר אל הנוער” עושה שימוש במודל המספק מענה הוליסטי ובאמצעותו מובילה את בני הנוער לידי השגת בגרות מלאה ולגיוס לשירות משמעותי בצה”ל.

המטרות שלנו

הנחלת דרך ארץ, ערכים וכישורי חיים

מניעת נשירה וזכאות לתעודת בגרות מלאה

הכנה וליווי לגיוס צבאי/לאומי משמעותי

הערכים שלנו

ערכים ודרך ארץ

שאיפה למיצוי פוטנציאל אישי

מסורת ישראל ואהבת הארץ

איך אנחנו עושים את זה?

הפעלת “בתים חמים” בתל אביב ורמת גן, הפתוחים חמישה ימים בשבוע, בין השעות 12:00-20:00

תפירת “תוכנית מותאמת אישית” לכל נער ונערה על פי כישוריהם, צרכיהם ויכולתם

שימוש במודל פעולה המספק מענה הוליסטי הכולל: חינוכי, אישי, חברתי, ערכי ותרומה לקהילה
פיתוח ויישום מנגנון ייחודי לאיתור בני נוער בשיתוף פעולה מלא עם אגף החינוך ברשויות המוניציפליות והצוות
החינוכי
זיהוי דמויות משמעותיות בחיי הנער/ה וחיבורם לכדי כוח המניע להצלחה\

הסיפור שלנו

Subscribe so you won't miss any of our impactful activities

Want to discuss my work or a challenge you’re facing?  Leave your details and I’ll get back to you